ЗКПО

Банкноти и монети

Повод да бъдат предложени изменения в текстовете на нормативния акт е изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна...

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.

В интернет страницата на приходната агенция, в рубрика "Законодателство" е достъпен за изтегляне обновеният Наръчник по корпоративно подоходно облагане за настоящата година. В документа са...

Новите годишни данъчни декларации по ЗКПО за 2020 г. са достъпни в интернет страницата на НАП

Утвърдени са новите образци на данъчните декларации по ЗКПО за 2020 г., информират от приходната агенция.  Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга...

Промените в ЗКПО са обнародвани в ДВ

Пакетът от промени в данъчното законодателство, повторно приет на 22 ноември 2018 г. след президентското вето върху някои от текстовете в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане...

Наръчникът на НАП за прилагане на ЗКПО за 2018 г. е публикуван

Наръчникът на НАП по прилагане на действащия през 2018 г. Закон за корпоративното подоходно облагане е публикуван в интернет страницата на приходната агенцията. Актуализираното ръководство...

Прилагане на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

С промените в данъчното законодателство, влизащи в сила от началото на 2017 г. е предоставена възможност за коригиране по нов ред на открита през текущата година счетоводна грешка, свързана...

Анализ на промените в ЗКПО,обнародвани в ДВ,бр.75 на 27.09.2016г.

Наскоро правителството прие Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО),който беше обнародван в ДВ,бр75 от 27.09.2016г. Акцент в него е въвеждането на „нов” данък върху разходи,...

Бюджетната комисия одобри 10% данък върху отчетените разходи по личното ползване на фирмени активи

Нов данък в размер на 10 на сто върху разходите за лично ползване на фирмени активи и персонал от работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата,...

НАП публикува Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г.

Обновеният Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г., съобразен с промените в ЗКПО, е публикуван в интернет страницата на НАП.  В 9 от фишовете в наръчника са направени...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.

Във връзка с влизането в сила от 1 януари 2016 г. на множество промени в данъчното и осигурителното законодателство НАП публикува в интернет страницата си резюме на новостите в нормативните...

Корпоративните данъчни деларации вече могат да се подават и онлайн

От началото на седмицата функционира услугата на НАП, която позволява да бъдат подадени годишните декларации за облагането с корпоративен данък и по електронен път. Според данните на...

Нови годишни данъчни декларации за 2016 г. за корпоративни данъци

В сайта на НАП са публикувани новите образци на годишните данъчни декларации за 2016 г. за корпоративните данъци. В прикачените по-долу файлове ще намерите новата годишна данъчна декларация...

На второ четене отпаднаха редица спорни предложения за промени в ЗКПО

Днес парламентът гласува на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се правят изменения и в редица други данъчни закони.Депутатите окончателно се...

Проектът за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане е внесен за разглеждане в НС

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 13.10.2015 г. Вносители: Министерски съвет След разгорещени...

Бизнесът с възражения относно предлаганото с промените в ЗКПО повишаване на данъчната и административната тежест

Асоциация на индустриалния капитал в България публикува днес изпратеното до социалния министър и министъра на финансите становище във връзка с проекта за промени в Закона за корпоративното...

Закона за корпоративното подоходно облагане и редица изменения в други данъчни закони предлагат от МФ

От Министерство на финансите публикуваха на 12-ти септември за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С проекта за ...

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Окончателният текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от НС на 25 ноември 2015 г., е обнародван в Държавен вестник, брой 95 от 8.12....

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО трябва да бъде подадена до края на април

От НАП напомнят, че фирмите и самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и са задължени да удържат данък, трябва да подадат декларацияпо...

Утвърден е нов образец на Декларация по чл. 88 по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО

От НАП информират, че утвърден нов образец на Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови...

ЕК с положително решение относно данъчното облекчение за земеделски производители

Разписката с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 е получена и това позволява на земеделските стопани да използват...

Ограничения за данъчни облекчения - държавна помощ предвиждат приетите на второ четене промени в ЗКПО

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. След консултация с Европейската комисия първоначалната схема за държавна помощ е...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 20.02.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 20.02.2015 г. Вносители: МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, ДИАНА...

За прилагането на някои данъчни облекчения трябва да има разрешение от ЕК

Ползването на някои данъчни облекчения, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица са възможни само след постановяване...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Промените в данъчните закони за 2015 г. засягат и Закона за корпоративното подоходно облагане, като отново основните изменения са свързани със синхронизирането на националното...

Страници