ЗКПО

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2021 г.

В интернет страницата на приходната агенция, в рубрика "Законодателство" е достъпен за изтегляне обновеният Наръчник по корпоративно подоходно облагане за настоящата година. В документа са...

Новите годишни данъчни декларации по ЗКПО за 2020 г. са достъпни в интернет страницата на НАП

Утвърдени са новите образци на данъчните декларации по ЗКПО за 2020 г., информират от приходната агенция.  Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга...

Промените в ЗКПО са обнародвани в ДВ

Пакетът от промени в данъчното законодателство, повторно приет на 22 ноември 2018 г. след президентското вето върху някои от текстовете в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане...

Наръчникът на НАП за прилагане на ЗКПО за 2018 г. е публикуван

Наръчникът на НАП по прилагане на действащия през 2018 г. Закон за корпоративното подоходно облагане е публикуван в интернет страницата на приходната агенцията. Актуализираното ръководство...

Прилагане на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

С промените в данъчното законодателство, влизащи в сила от началото на 2017 г. е предоставена възможност за коригиране по нов ред на открита през текущата година счетоводна грешка, свързана...

Анализ на промените в ЗКПО,обнародвани в ДВ,бр.75 на 27.09.2016г.

Наскоро правителството прие Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО),който беше обнародван в ДВ,бр75 от 27.09.2016г. Акцент в него е въвеждането на „нов” данък върху разходи,...

Бюджетната комисия одобри 10% данък върху отчетените разходи по личното ползване на фирмени активи

Нов данък в размер на 10 на сто върху разходите за лично ползване на фирмени активи и персонал от работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата,...

НАП публикува Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г.

Обновеният Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г., съобразен с промените в ЗКПО, е публикуван в интернет страницата на НАП.  В 9 от фишовете в наръчника са направени...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.

Във връзка с влизането в сила от 1 януари 2016 г. на множество промени в данъчното и осигурителното законодателство НАП публикува в интернет страницата си резюме на новостите в нормативните...

Корпоративните данъчни деларации вече могат да се подават и онлайн

От началото на седмицата функционира услугата на НАП, която позволява да бъдат подадени годишните декларации за облагането с корпоративен данък и по електронен път. Според данните на...

Нови годишни данъчни декларации за 2016 г. за корпоративни данъци

В сайта на НАП са публикувани новите образци на годишните данъчни декларации за 2016 г. за корпоративните данъци. В прикачените по-долу файлове ще намерите новата годишна данъчна декларация...

На второ четене отпаднаха редица спорни предложения за промени в ЗКПО

Днес парламентът гласува на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се правят изменения и в редица други данъчни закони.Депутатите окончателно се...

Проектът за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане е внесен за разглеждане в НС

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 13.10.2015 г. Вносители: Министерски съвет След разгорещени...

Бизнесът с възражения относно предлаганото с промените в ЗКПО повишаване на данъчната и административната тежест

Асоциация на индустриалния капитал в България публикува днес изпратеното до социалния министър и министъра на финансите становище във връзка с проекта за промени в Закона за корпоративното...

Закона за корпоративното подоходно облагане и редица изменения в други данъчни закони предлагат от МФ

От Министерство на финансите публикуваха на 12-ти септември за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. С проекта за ...

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Окончателният текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от НС на 25 ноември 2015 г., е обнародван в Държавен вестник, брой 95 от 8.12....

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО трябва да бъде подадена до края на април

От НАП напомнят, че фирмите и самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и са задължени да удържат данък, трябва да подадат декларацияпо...

Утвърден е нов образец на Декларация по чл. 88 по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО

От НАП информират, че утвърден нов образец на Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови...

ЕК с положително решение относно данъчното облекчение за земеделски производители

Разписката с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 е получена и това позволява на земеделските стопани да използват...

Ограничения за данъчни облекчения - държавна помощ предвиждат приетите на второ четене промени в ЗКПО

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. След консултация с Европейската комисия първоначалната схема за държавна помощ е...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 20.02.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 20.02.2015 г. Вносители: МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, ДИАНА...

За прилагането на някои данъчни облекчения трябва да има разрешение от ЕК

Ползването на някои данъчни облекчения, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица са възможни само след постановяване...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Промените в данъчните закони за 2015 г. засягат и Закона за корпоративното подоходно облагане, като отново основните изменения са свързани със синхронизирането на националното...

Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2014 година

Застрахователите ще могат за първи път през 2015 г. да подават годишните си отчети за дейността по електронен път чрез въвеждане в Информационна система “Бизнес статистика”. Представянето...

Страници