данъчно облагане на доставка на услуги

Начислява ли се ДДС във фактура за консултантски услуги, предоставени на клиент извън ЕС

Как се документират доставките на услуги, в частност консултантски такива, когато получателят им е лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз?  Трябва ли да...

Кое е мястото на данъчно облагане при доставка на услуги според регламентите на ЕС

Ако бизнесът ви е свързан с предоставянето на различни видове услуги  в рамките на ЕС, вероятно сте се сблъсквали с въпроса за това какви регламенти трябва да прилагате  при определяне на...

С какви данъци се облагат услугите за предоставяне на нощувки?

С какви данъчни задължения е свързана дейността по предоставяне на нощувки? Въпросът е актуален в разгара на летния сезон, а и извън него с оглед на амбицията на страната ни да бъде...

НАП: Продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Приходната агенция публикува становище, в което уточнява, че продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по чл.9, ал.1 от ЗДДС, а не като доставка на...

Получени услуги от офшорна фирма от гледна точка на ЗДДС

Българско юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС, получава ежемесечно мениджърски услуги от чуждестранно юридическо лице, установено в юрисдикция с преференциален данъчен режим....

ДДС при доставки на услуги за чуждестранни лица

Според Закона за данъка върху добавената стойност  Ще разгледаме различните случаи, при които българско предприятие, регистрирано за целите на Закона за данъка върху добавената стойност в...