ДОПК

Обнародвани са промени в ДОПК

В бр.105 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Част от промените в нормативния акт касаят декларирането на данни за...

Проект за промени в ДОПК

След като получи одобрението на МС, в Народно събрание за гласуване е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 002-01-53/21.10.2020 г. В...

НАП публикува становище прилагане на ЗМДВИП във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони

НАП публикува Становище № 20-00-54/27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.3.2020 г.,...

Проект за промени в ДОПК

Проектът за промени в ДОПК (сигн. 902-01-62/14.11.2019 г.), с който се предлагат нови регламенти за предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми, считани за рискови по...

Регламентира се изготвяне на задължителна документация за трансферно ценообразуване

Обнародвани са промените в ДОПК, с които се регламентира задължение за изготвяне на задължителна документация за трансферно ценообразуване и процедура за разрешаване на спорове между...

проект промени

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс предвижда редица промени в нормативната уредба, с които ще се цели по-висока ефективност на контрола...

Промени в ДОПК, отнасящи се до прехвърляне на търговски дружества със задължения към бюджета

Промените на чл. 19 от ДОПК, влезли в сила от 04.08.2017г., предвиждат отговорност за неплатени данъци и осигуровки да носят мажоритарните собственици и съдружници, които към момента на...

проект за промени в данъчно-осигурителния кодекс

Поредната порция промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са предложени за обществено обсъждане. Проектът на финансовото министерство е изготвен като част от мерките, които трябва...

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е обнародван в бр.63 на Държавен вестник. Промените в нормативния акт бяха приети на второ четене на 20 юли, като...

Проект за промени в ДОПК относно автоматичния обемен на информация за данъчни цели е внесен за гласуване

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е внесен за гласуване в НС. Законодателната инициатива е с дата 5 юни 2017 г. и е от името на Министерски...

автоматичния обемен на информация

Финансовото министерство публикува за обществено обсъждане промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията и допълненията в ДОПК, заложени в проекта, са във връзка със...

Предложенията за промени в Кодекса на труда и в ДОПК получиха одобрението на управляващите

Промени в ДОПК, включващи България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия и промени в Кодекса на труда, гарантиращи по-добра защита на...

Обновеният наръчник по ДОПК за 2016 г. е публикуван в сайта на НАП

Обновеният наръчник по ДОПК за 2016 г. е достъпен от днес в сайта на НАП. В последния ден на март от приходната агенция публикуваха и актуализираният Наръчник по Данъчно-осигурителния...

НАП публикува становище относно измененията и допълненията на ДОПК

В рубриката Становища, указания, наръчници  в итернет страницата на НАП е публикувано становище на изпълнителния директор на приходната агенция относно Закон за изменение и допълнение на...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2016 г.

Значителният брой промени в Данъчно-осигурителния процесулен кодекс, влизащи в сила от началото на 2016 г., са обобщени от НАП в резюмето на измененията в данъчното и осигурителното...

Промяна в искането за издаване на документи по чл. 87 от ДОПК

Променено е искането за издаване на документи, информират от НАП. Според разпоредбите на чл. 87, ал. 6 от ДОПК органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на...

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.

Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е приет от НС на 20 ноември 2015 г. Обнародван е в Държавен вестник, брой 94 от 4.12.2015 г. и влиза в сила от...

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са приети и на второ четенекс са приети и на второ четене

Днес управляващите одобриха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като част от приетите текстове регламентират осъществяването на административно...

Доклади на Комисия по бюджет и финанси за второ четене на Закон за счетоводството и законопроектите за промени в ЗАДС и ДОПК

Докладите на Комисията по бюджет и финанси, включващи позицията и предложенията за промени на работната група по проектите на три ключови за бизнеса нормативни акта - новия Закон за...

Бизнесът разкритикува в официално становище предложението за устни пояснения пред НАП

Седмица след внасянето на обединения законопроект за промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс представителите на бизнеса в лицето на АИКБ публикуваха официално становището си по...

Готов е обединеният законопроект, обобщаващ приетите на първо четене предложенията за промени в ДОПК

Внесеният вчера, 6-ти октомври, за разглеждане в НС обединен законопроект за изменение и допълнение на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс е обобщение на приетите в началото на...

ДОПК регламентира автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

На 18 август финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се регламентира...

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 23.07.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Дата на постъпване: 23.07.2015 г. Вносители: Министерски съвет Предложенията за...

промени в ДОПК регламентира нови правила при събирането на публични задължения

В края на миналата седмица Министерство на финансите публикува в интернет страницата си проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предложени са...

Страници