мултинационални компании

Ще се изисква ли от мултинационалните компании да разкриват публично данъчна информация?

Многонационалните компании публично да разкриват колко данъци плащат и къде, планират от икономическата и правната комисия на ЕП. Оповестяването включва и данъци, платени извън ЕС, и ще се...

След като преди малко повече от месец, на 23 юни 2016 г. Великобритания гласува да напусне Европейския съюз, бяха направени множество коментари на тема какво седва след Brexit. В редовете...

Автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация предлага Европейската комисия

Европейският парламент одобри вчера предложението за автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация между националните данъчни органи.  Като „положителна стъпка в борбата срещу...

Европарламентът прие резолюция за по-справедливо корпоративно данъчно облагане в Европа

На вчерашното си заседание евродепутатите гласуваха с 508 гласа „за“, 108 „против“ и 85 „въздържал се“ резолюция относно по-справедливото корпоративно данъчно облагане в Европа. Исканеията...

Еврокомисията за данъчните постановления гласува препоръки за справедливо и прозрачно корпоративно облагане.

В началото на седмицата специалната комисия на Европейския парламент за данъчните постановления гласува препоръките си за корпоративно облагане, базирани на принципа, че мултинационалните...