НАП

Данъчно-осигурителен календар - май 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец май 2014 г.  Закон за ДДС 14.05.2014г....

Може ли лице, което е регистрирано да извършва свободна професия – зъболекар да се облага като едноличен търговец?

Съгласно компетентността на НАП, определена с разпоредбите на Закона за НАП и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, агенцията не осъществява разрешителен и контролен режим...

Актуализиран е Наръчникът по ДОПК за 2014 г.

Актуализиран е Наръчник по ДОПК за 2014 г. Пълните текстове на наръчника - І и ІІ част могат да бъдът намерени в сайта на НАП, в рубрика Становища, указания, наръчници. Източник: НАП

Актуализиран е програмният продукт „Трудови договори”

Актуализиран е програмен продукт за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал. 1 от Кодекса на труда. В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари...

От 1 май се закриват структурите „Средни данъкоплатци и осигурители“ във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив

От 1 май 2014 г. се закриват  структурите „Средни данъкоплатци и осигурители“ на НАП във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Обслужването на фирмите преминава към офиса на НАП по...

До края на април се подава декларацията за дължими данъци за първото тримесечие на 2014 г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими...

Данъчни облекчения за физически лица

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2013г. , са: 1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно...

Указание на министъра на финансите за третиране на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми

В страницата на НАП, в рубрика Становища, указания, наръчници е публикувано актуализирано указание на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на...

В сайта на НАП, в раздел Осигуряване/Становища и указания е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и...

Възстановяват по-бързо данък при подадена годишна декларация с баркод

От НАП напомнят, че възстановяването на данък е по-бързо при подаване на годишните декларации с баркод, тъй като при тях не се налага допълнително ръчно обработване и попълване на данните....

Доходите на физически лица от сделки с биткойн се декларират пред НАП

Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (...

Актуализирано е ръководството за подаване на електронни данни от доставчик и елекетронни данни от получател

От НАП информират за налична актуализация на Ръководство за подаване на електронни данни от доставчик (ЕДД) и елекетронни данни от получател (ЕДП). Ръководството можете да намерите в сайта...

Указание за прилагане на законодателство по Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада

В сайта на НАП на 28.03.2014 г., в рубрика Становища и указания е публикувано Указание и удостоверение относно определяне на приложимото законодателство по Спогодбата за социална сигурност...

Страници