осигурителен доход

Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите

Измененията и допълненията в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, с които в обхвата на доходите, върху които се дължат...

Минимален осигурителен доход за земеделски производител, работещ и на трудов договор

Казусът разглежда минималния осигурителен доход, когато става дума за земеделски производители. Въпрос: Земеделски производител, регистриран по Наредбата за физическо лице, получава доход...

По-високи здравни вноски дължат безработните от началото на 2017 г.

До 25 февруари трябва да бъде направена първата здравноосигурителна вноска за 2017 г. От НАП припомнят, че дължимата сума за здравно осигуряване на безработните лица, които не получават...

Издаване на удостоверение за осигурителен доход – УП 2

Удостоверението за осигурителен доход е част от необходимите документи, които се прилагат при подаване на заявление за отпускане на пенсия. Това изискване е посочено в чл. 2 от Наредбата за...

Дължими осигуровки при незаконно уволнение

Казусът разглежда дължимите осигуровки  при уволнение на служител, признато за незаконно. Въпрос: Уволнение на служител в бюджетна организация е признато за незаконно. На каква база се...

Самоосигуряващите се лица внасят годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване до 3 май

На 3 май 2016 г. изтича и срокът, в който самоосигуряващите се лица трябва да извършат годишното изравняване на осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване и здравното...

Осигуряване на наетите работници и служители - в помощ на осигурителите

Какви осигуровки дължат работодателите за наетите от тях работници и служители?  От началото на 2015 г. в Кодекса за социално осигуряване бяха направени редица изменения и допълнения,...

Задължителни осигурителни вноски на земеделските производители

Какви задължения за осигурителни вноски имат регистрираните земеделски производители? В какъв размер и срок трябва да бъдат направени плащанията? Ако произвеждате растителна и/или...