Закон за регистър БУЛСТАТ - тема

Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 16.02.2022 г.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, внесен за гласуване в НС в края на януари, е приет на първо и второ четене в един ден и ще влезе в сила след...

9-цифрен код заменя ЕГН в регистър БУЛСТАТ от 4 януари 2022 г.

Промяната в кодовете на вписаните в регистър БУЛСТАТ физически лица, които към настоящия момент са 10-цифрени и съвпадат с тяхното ЕГН, е във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/...

Обнародвани са промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Обнародвани са промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, с които служебно ще бъдат преобразувани от Агенцията по вписванията ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 (физическите...

Промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Изменения и допълнения в текста на Закона за регистър БУЛСТАТ, с които се регламентира изискването за регистрация в регистър БУЛСТАТ на чуждестранните физически и юридически лица, които са...

Проект за промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат е внесен за гласуване в Народно събрание в края на миналата седмица.  Законодателната инициатива предвижда промени в...

изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, които са обнародвани в бр.8 на Държавен вестник от 29.01.2016 г. регистърът става изцяло електронен от 1 май 2016 г.  Всяко лице, което е...

Промените в Закона за регистър БУЛСТАТ са приети на първо четене

Днес парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, с който се предвижда намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 08.06.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ Дата на постъпване: 08.06.2015 г. Вносители: Министерски съвет М  О  Т  И  В  И към проекта на...

Изцяло електронен ще бъде регистър БУЛСТАТ от 1 януари 2016 г.

С приетите вчера от Министерски съвет промени в Закона за регистър БУЛСТАТ се предвижда регистъра да стане изцяло електронен от началото на следващата година. Законопроектът е на...

 Министерство на правосъдието предвиждат цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, публикуван на сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане, предвижда цялостната електронизация на...

С този закон се уреждат редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи. ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ В сила...