ДДС в Дания

1

Дания е една от страните в Европейския съюз най-висок ДДС, наред с Швеция и Хърватия. С по-висока данъчна ставка е само Унгария, която е рекордьорът с 27 % стандартна ДДС ставка. За разлика от останалите държави в групата обаче, в Дания няма диференцирано облагане с ДДС.

В исторически план - при въвеждането на ДДС през 1967 г. доставките на стоки и услуги са били облагани с 10% данък, като размерът му постепенно нараства  - 12,5 % през 1968 г., 15% от 1970 г. - до 1976 г., 18% през 1977 г., две ставки от 20 и 25%, въведени през 1978 г., 22% от юни 1980 г. и повишение до 25% от началото на 1992 г.. 

В момента в Дания ДДС е 25%, което е сравнително висока ставка и засега не се предвиждат намаления, въпреки усилията на правителството да доближи финансовите си и фискални условия с тези на останалите страни в ЕС. С ДДС се облагат почти всички продажби и услуги, включително и вноса. 

В Дания няма намалена данъчна ставка, но при все това редица стоки и услуги са освободени от ДДС. Нулева е данъчната ставка за продажбата на вестници, от които се печата повече от един брой месечно. 

0% е ДДС ставката и за:

 • вътреобщностен и международен транспорт (въздушен, морски, вътрешни водни пътища, железопътен, автомобилен);
 • продажба и отдаване под наем на кораби с брутен тонаж от 5 тона или брутен регистриран тонаж от 5 или повече тона с изключение на плавателни съдове за развлечение;
 • ремонт, поддръжка и монтажни дейности на кораби с брутен тонаж от 5 тона или брутен регистриран тонаж от 5 или повече тона с изключение на плавателни съдове за развлечение;
 • необходимото оборудване, провизии и услуги, предоставени за ползване на кораби във външната търговия;
 • продажбата и отдаването под наем, както и оборудване, ремонта и поддръжката на въздухоплавателни средства, използвани предимно по международни линии (повече от 55 % на базата на оборота и броя на прелетяните километри ). Датските данъчни власти държат списък на авиокомпаниите, извършващи международни превози.
 • продажбата и отдаването под наем, както и поддръжката на въздухоплавателни средства на държавни институции.

Освободени от облагане с ДДС са:

 • социални и здравни услуги;
 • образование;
 • някои спортни и културни дейности;
 • хонорари и възнаграждения за литературни, композиторски и други творчески дейности;
 • финансови и застрахователни дейности.

Актуална информация за ДДС ставките в страните от ЕС към дата 01.01.2016 г. можете да намерите тук.

Прагове за регистрация по ДДС в Дания:

 • Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 80 000 DKK
 • Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 280 000 DKK

Фирми, чиито продажби на облагаеми с ДДС стоки и услуги не надхвърлят лимита от 50 000 DKK (6 698 €), са освободени от ДДС по силата на разработената в повечето страни-членки на ЕС схема за подпомагане на малки предприятия.

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите тук.