ДДС в Ирландия

Повечето стоки и услуги, предоставени в Ирландия, се облагат с ДДС. Стоките, внесени от страни извън ЕС, също са обект на облагане с ДДС.

Ирландия въвежда ДДС на 1 ноември 1972 година и е своеобразен рекордьор по промени в ДДС системата. До 2012 г., когато стандартната данъчна ставка е увеличена до сегашното ниво от 23%, са извършени 34 корекции в тази сфера (вижте подробно ТУК). Освен със стандартната, страната разполага и с още няколко други ДДС ставки - две намалени, нулева и една специална, която се прилага главно за продажба на селскостопански животни. Трябва да отбележим, че намалените ставки се прилагат за редица трудоемки услуги, докато нулева ставка се прилага за много храни, перорални лекарства, детски обувки и детски дрехи.

Специална схема се прилага за земеделски доставки, извършени от земеделски производители, които по принцип не са длъжни да се регистрират по ДДС

В допълнение към тези проценти има редица дейности, които са освободени от ДДС. Те включват много услуги, предоставяни в интерес на обществото, например образование, обществен транспорт и услуги, свързани с отглеждане на деца.

Стоките и услугите, освободени от ДДС, заедно с тези, за които се начисляват нулеви или намалени ставки, са всички изброени в зв списъци 1, 2 и 3 от Закона за консолидация на данък върху добавената стойност.

Какви са размерите на ДДС ставките в Ирландия?

23% е стандартната ставка на ДДС за всички стоки и услуги, които не попадат в категории, облагани с намалени проценти. Стандартна ДДС ставка - 23 % се начислява за:

 • алкохол, тютюневи изделия, бутилирана вода;
 • козметика и медицински изделия (без медикаменти за перорално приложение), перилни препарати;
 • домакинска техника, градинска техника и инструменти, аудио-визуална техника, CD-та, компютри и хардуер, играчки;
 • мебели и офис оборудване;
 • автомобилни части и аксесоари;
 • храна за домашни любимци;
 • горива - дизел, бензин;
 • консултантски услуги.

13,5% е намалената ДДС ставка за:

 • гориво за отопление за битови нужди (въглища, мазут за отопление, газ), ток; 
 • ветеринарни такси; 
 • автошколи;
 • строителство и строителни услуги, спомагателни селскостопански дейности; 
 • крадкосрочни наеми (по-малко от 5 седмици) на автомобили и плавателни съдове; 
 • услуги по почистване и поддръжка на недвижимо имущество; 
 • фотографски услуги, произведения на изкуството и антики.

9% е специалната намалена ставка на ДДС за:

 • дейности, свързани с туризма, включително ресторантски и кетъринг услуги, настаняване в хотели; 
 • посещения на спортни мероприятия, културни събития - концерти, театрални представления, кина; 
 • фризьорски услуги;
 • печатни издания - вестници и списания.

4,8% е намалена ставка на ДДС специално за селскостопанския сектор. Тя се прилага за животни (с изключение на пилета), хрътки и наемане на коне, както и за суровини за селското стопанство.

0% ДДС се прилага за: 

 • вътрешен и международен транспорт на пътници;
 • доставка на книги и брошури (с изключение на вестници, периодични издания, каталози, дневници и др.);
 • доставка на някои храни и напитки, предназначени за консумация от човека (с изключение на алкохолни напитки, бутилирани безалкохолни напитки, сладолед, сладкарски изделияи солени продукти, като бисквити, чипс, пуканки и печени ядки);
 • доставка на семена, растения и т.н., използвани за производството на храни;
 • доставки на някои торове в разфасовка от не по-малко от 10 кг;
 • доставка на храни за животни (с изключение на храни за домашни любимци);
 • доставки на перорално прилагани лекарства, предназначени за консумация от човека
 • доставки на перорално прилагани лекарства за лечение на животни (с изключение на тези за домашни любимци)
 • доставки на някои продукти за лична хигиена
 • доставка на медицинско оборудване, като инвалидни колички, проходилки и патерици, ортопедични апарати и други изкуствени части на тялото (с изключение на изкуствени зъби, очила и контактни лещи);
 • доставка на дрехи и обувки за деца на възраст под десет години (с изключение на дрехи, изработени от кожа, и облекло и обувки, на които не е отбелязан размер или възраст);
 • доставки на восъчни свещи (обикновена, бяла и недекорирана)
 • определени услуги, предоставяни от членовете на Commissioners of Irish Lights - морска организация, предоставяща услуги за осигуряване на безопасност около бреговете на Ирландия, опазване на морската среда и в подкрепа на морската индустрия и крайбрежните общности.

Освободени от ДДС доставки

ДДС не се дължи върху финансови, медицински или образователни услуги. 

Актуална информация за ДДС ставките в страните от ЕС към дата 01.01.2016 г. можете да намерите ТУК.

Прагове за регистрация по ДДС в Ирландия

 • Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 41 000 евро.
 • Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 35 000 евро.

Фирмите са освободени от ДДС по силата на разработената в повечето страни-членки на ЕС схема за подпомагане на малки предприятия ако продажбите на облагаеми с ДДС стоки и услуги не надхвърлят лимита от 75 000 € (при 90% и повече доставки на стоки и услуги, облагани със стандартна или намалена ДДС ставка) или 37 500 € (при доставки с нулева ДДС ставка).

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите ТУК.