ДДС в Испания

1

Испания е една от страните в ЕС, които сравнително рядко променят размера на ДДС ставката, с които се облагат по-голямата част от доставките на стоки и услуги в страната.

От 1986 г., когато е въведена стандартната ставка от 12%,  до последната промяна на 1 септември 2012 г. размерът на налога е коригиран 6 пъти, като с последните редакции се увеличава до 21%. Нормативният акт, който регламентира обагането с ДДС, е Общият данъчен кодекс. Данъкът се администрира от испанската приходна агенция Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Освен стандартната ДДС ставка от 21% в Испания се прилагат и две намалени - за някои от облагаемите доставки се начислява редуциран данък в размер на 10%, а има и специална намалена ДДС ставка от 4%

10% е ДДС за: 

 • храните, предназначени за консумация от човека и храни за животни;
 • доставката на минерална вода, безалкохолни напитки и плодови сокове;
 • медицински продукти за ветеринарна употреба; 
 • продукти за лична хигиена и контрацепция;
 • суровини за селското стопанство -  препарати за растителна защита, торове;
 • семена, луковици, резници и други продукти от растителен произход, които се използват за отглеждане на цветя и живи растения;
 • обновяване и ремонт на частни жилища, завършени преди поне 2 години;
 • услуги по събиране на битови отпадъци и почистване на улици, различни от доставката на подобни услуги от органи, посочени в член 13 от Директива 2006/112 / ЕО, пречистване на отпадни води;
 • пътнически транспорт (вътрешен и международен, с изключение на въздушен и морски, които са с нулева данъчна ставка);
 • дейности, свързани с туризма, включително ресторантски и кетъринг услуги, настаняване в хотели, барове и кафенета, нощни клубове (и предлаганите в тях алкохолни напитки);  
 • някои спортни събития (непрофесионални)
 • някои доставки, свързани с произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики (член 103 и 103 (2) от Директива 2006/112 / ЕО)

Със специална редуцирана ставка на ДДС от 4% се облагат:

 • някои основни хранителни продукти (хляб, мляко, сирене, яйца, плодове, зеленчуци, зърнени храни и картофи);
 • фармацевтични продукти за хуманна употреба - лекарства;
 • помощни средства за хора с увреждания;
 • книги, вестници и списания, които не съдържат само или предимно реклама, както и допълнителни елементи, доставени заедно с тези стоки на обща цена (намалената ставка не се прилага за електронни издания);
 • някои социални услуги, включително и свързани с настаняване и поддръжка на социални жилища;

0% ДДС се прилага за:

 • международен транспорт на пътници - въздушен и морски;
 • някои златни инвестиционни монети, слитъци и барове.

Освободени от облагане с ДДС са доставките на услуги в областта на:

 • образование (предоставени от държавата или от лицензираните органи), включително и частни уроци по теми, които са включени в учебните програми на всички образователни равнища;
 • спортни услуги, предоставяни от държавни органи или асоциации;
 • културните услуги като музеи, библиотеки, семинари и конференции;
 • дейността на артисти, писатели, композитори и преводачи на художествена и научна литература;
 • застраховки;
 • пощенски услуги.

За целите на ДДС в Испания са изключени Канарските острови, Сеута и Менила.

Какви са испански прагове за регистрация по ДДС?

Регистрация по ДДС в Испания не е въпрос на избор, но зависи от операциите, които ще се извършва от фирмата на територията на страната.

35 000 € е прагът за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки. Прагът за вътреобщностно придобиване е 10 000 €.

Испания не прилага за разлика от по-голямата част от страните в Евросъюза облекчения за малки и средни предприятия и няма праг, под който те да са освободени от задължението за регистрация по ДДС.