Вие сте тук

Проект за промени във Валутния закон предлага мерки за намаляване на администартивната тежест

проект промени валутен закон

За обществено обсъждане е публикуван проект на Закон за изменение на Валутния закон, целящ намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със заложените мерки в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020.

Авторите на законодателната инициатива предлагат отмяна на регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Предвижда се да бъде отменено и воденето на регистър от митническите органи за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица. Във връзка с тази промяна ще отпадне и необходимостта от подаването на декларация пред митническите органи.

С проекта, мотивите към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището по нея на дирекция "Модернизация и контрол" към МС можете да се запознаете в интеренет страницата на Министерство на финансите, както и тук:

Срокът за коментари по предложените изменения във Валутния закон е до 29 септември 2017 г.

Източник: МФ