Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 23.07.2015 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 23.07.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Дата на постъпване: 23.07.2015 г.

Вносители: Министерски съвет

Предложенията за промени в ДОПК бяха публикувани за обществено обсъждане в интернет страницата на Министерство на финансите преди месец. В мотивите към проекта беше посочено, че с измененията в нормативния акт ще се регламентира процесът по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и ще се улесни взаимодействието между институциите. Предвидено е и прецизиране на режимите за принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта, както и синхронизиране и уеднаквяване на нормативната регламентация по събиране на държавните и частните вземания. 

Вижте повече тук.

Пълният текст на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен вчера в НС, може да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл.

Източник: НС