Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС са обнародвани в ДВ, бр. 65/12.08.2022 г.

В брой 65 на Държавен вестник от 12.08.2022 г. са публикувани измененията и допълненията в Правилник за прилагане на ЗАДС, целящи действащата нормативна уредба да се приведе в съответствие...

Промени в правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС - ДВ, бр.27/02.04.2020

Промените в двата подзаконови нормативни акта синхронизират разпоредбите им с измененията в текстовете на ЗДДС и ЗАДС то края на 2020 г. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника...

Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са обнародвани в Държавен вестник, бр.82/18.09.2020 г.  Пълният текст на нормативния документ е цитиран по-долу...

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Пълният текст е цитиран...

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС

В бр. 25 на Държавен вестник т 26.03.2019 г. са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Пълният текст е цитиран по-долу: Правилник за...

Изменения в Правилника за прилагане на ЗАДС

В бр.60 на Държавен вестник от 20.07.2018 г. са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.  Някои от новите регламенти са свързани с:...

проекти на Министетство на финансите

Публикувани за обсъждане са проектите за промени в правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС, с които да се синхронизират текстовете на нормативните документи с измененията и допълненията в...

Нови правила по отношение на липси при движение на стоки под режим отложено плащане на акциз

С промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр.13 на Държавен вестник се въвеждат нови правила по отношение на липси при движение на...

Промените в Правилника за прилагане на ЗАДС

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е обнародван в Държавен вестник, бр.13 от 7 февруари 2017 г. Финансовото...

промени в Правилника за прилагане на ЗАДС

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е публикуван за обществено обсъждане. Целта на предложените промени е да...

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Измененията в текстовете на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в Държавен вестник, бр.2 от 08.01.2016 г. са свързани най-вече с влизащите в...