Испания и Чехия намаляват ДДС ставката за електронни издания.

В края на април Испания намали ДДС ставката за електронни издания - книги и е-вестници и списания, от 21% на 4%. В Чехия ставката за е-книги от 1 май 2020 г. е намалена на 10%.

Хармонизирането на ставката на електронните публикации със супер намалената ставка за печатни книги следва споразумението на ЕС за промяна на Директивата за ДДС , с коетое -книгите и абонаментите за електронни медийни издания да бъдат третирани за целите на ДДС с по-благоприятен режим, прилаган за печатните еквиваленти. Оттогава почти десет държави от ЕС са въвели или обявили намаляване на ДДС ставките за цифрови публикации.

Испания е заявила намерението си да редуцира ДДС за електронните издания в средата на май 2019 г., като испанската мярка е включена в четиригодишния фискален план на страната.

В световен мащаб ДДС третирането на книги и електронни книги варира в широки граници. Само 22% от държавите прилагат стандартната ставка върху печатни книги, докато 69% прилагат стандартен ДДС за електронни книги, сочат данни на Международната асоциация на издателите. Средната ставка на ДДС за печатни книги е 5,75% в сравнение със средната стойност за електронните книги от 12,25%. В Европа Дания прилага най-високата ДДС ставка за печатни книги (25%), докато Унгария има най-високата ставка на ДДС върху електронните книги (27%).

Информация за процеса на редуциране на ДДС ставките за електронни издания в ЕС е систематизирана в таблицата по-долу (източник: avalara.com)

  Страна Съществуваща/стара ставка Нова ставка Внедряване
1 Австрия 20% 10% 1 януари 2020
2 Белгия 21% 6% 1 април 2019
3 Хърватска 25% 5% 1 януари 2019
4 Чехия 21% 10% 1 май 2020
5 Естония 20% 9% 1 май 2020
6 Финландия 24% 10% 1 юли 2019
7 Германия 19% 7% 1 януари 2020
8 Ирландия 23% 9% 1 януари 2019
9 Люксембург 17% 3% 1 януари 2019
10 Малта 18% 5% 1 януари 2019
11 Нидерландия 21% 9% 1 януари 2020
12 Норвегия (non-EU) 25% 0% 1 юли 2019
13 Полша 23% 5% 1 ноември 2019
14 Португалия 23% 6% 1 януари 2019
15 Словения 22% 5% 1 януари 2020
16 Испания 21% 4% 23 април 2020
17 Швеция 25% 6% 1 юли 2019
18 Великобритания(non-EU) 20% 0% май 2020

Източник: НАП