данъчни закони

Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Законът за изменение и допълнение на ЗАДС, включващ и пакет от промени в редица други данъчни закони за 2017 г., e обнародван в Държавен вестник, брой 97 от 06.12.2016 г. Текстът на...

Закона за данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, с които се освобождават от облагане с ДДС храните, които са дарени до 30 дни преди изтичането на срока им на годност, са обнародвани в бр. 88 на Държавен вестник. Законът...

Предложенията за промени в данъчните закони за 2017 г. получиха одобрение от НСТС

Представителите на работодателските организации, синдикатите и правителството обсъдиха на заседание на НСТС предложените от финансовото министерство в средата на септември промени в...

На второ четене отпаднаха редица спорни предложения за промени в ЗКПО

Днес парламентът гласува на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се правят изменения и в редица други данъчни закони.Депутатите окончателно се...

Проектът за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане е внесен за разглеждане в НС

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 13.10.2015 г. Вносители: Министерски съвет След разгорещени...

От проекта за промени в данъчното законодателство отпада предложението общините да налагат до два процента данък

Предложението за промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица, предвиждащо възможност всяка община да определи допълнителен данък върху доходите в размер до 2 %, ще отпадне...

Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат през 2015 г. промяна в данъчните облекчения, облагането на доходите от лихви и авансовото удържане на данък за...

Законът регламентира облагането с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ...

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Промените в данъчните закони за 2015 г. засягат и Закона за корпоративното подоходно облагане, като отново основните изменения са свързани със синхронизирането на националното...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на финансите публикува в сайта си подробна информация за промените в данъчното законодателство през 2015 г. Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани...