Закон за акцизите и данъчните складове - тема

Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Законът за изменение и допълнение на ЗАДС, включващ и пакет от промени в редица други данъчни закони за 2017 г., e обнародван в Държавен вестник, брой 97 от 06.12.2016 г. Текстът на...

Промените в данъчните закони за 2017 г. са приети на първо четене

Проектът за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с който се предвиждат и изменения в редица други нормативни актове - ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, Закона за счетоводството и...

Акцизът от малките обекти за дестилиране на етилов алкохол ще допълва приходите на общините

Местната власт ще контролира дейността на обектите за дестилиране на етилов алкохол според приетите днес на първо четене промени в Закона за ацизите и нанъчните складове. След гласуването...

малки обекти за дестилация ще се регистрират в общините според проект за промени в ЗАДСтилация ще се регистрират в общините според проект за промени в ЗАДС

Внесеният днес в НС законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове предвижда промяна в досегашния режим на регистрация и контрол на специализираните малки...

Закона за акцизите и данъчните складове

След като днес депутатите приеха и на второ четене промените в Закона за акцизите и данъчните складове, от следващата година цените на най-евтините цигари ще се повишат с 30 стотинки, а...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 16.09.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Дата на постъпване: 16.09.2015 г. Вносители: Министерски съвет Проектът за промени в...

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В бр. 49 от дата 30.6.2015 г. на Държавен вестник е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Промените в него в...

Данъчни облекчения и преференции по Закона за акцизите и данъчните складове

Данъчните облекчения и преференции на национално ниво, които са предвидени в Закона за акцизите и данъчните складове, са под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на финансите публикува в сайта си подробна информация за промените в данъчното законодателство през 2015 г. Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани...

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 5 декември 2014 г.

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената...

Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз. ЗАКОН ЗА...