Вие сте тук

Нови регламенти за облагането с ДДС на електронната търговия в Евросъюза предлагат от ЕК

Нови регламенти за облагането с ДДС на електронната търговия в Евросъюза предлагат от ЕК
1

Пакет от мерки, облекчаващи данъчното облагане на онлайн продажбата на стоки и услуги, предложи Европейската комисия.

На 1 декември ЕК представи новите данъчни правила за ДДС върху електронната търговия в Евросъюза, с които да бъде улеснена дейността на предприятията, опериращи в тази сфера. Предложенията са в подкрепа най-вече на малките и средни предприятия, както и на стартиращите фирми, посочва се в съобщението за медиите. 

Един от ключовите лементи е въвеждането на общоевропейски портал за онлайн плащания на ДДС ("Обслужване на едно гише"), който според изчисленията на комисията ще спести на фирмите 2,3 млрд. евро годишно. 

В изказването си комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси обобщава: "Онлайн предприятията, извършващи дейност в ЕС, поискаха от нас да ги улесним. Днес правим точно това. Малки и големи предприятия, които продават онлайн в чужбина, вече ще уреждат задълженията си по ДДС по същия начин, както за продажбите в собствените си страни. Това означава по-малко загубено време, по-малко бюрокрация и по-малко разходи. Освен това опростяваме правилата за микропредприятията и стартиращите предприятия, което им позволява по-лесно да намират нови пазари. Благодарение на нашите предложения европейските правителства ще спечелят допълнителни 100 млн. евро седмично, които да изразходват за услуги за своите граждани."

Освен новите правила, позволяващи на предприятията, занимаващи се с електронна търговия, да изпълняват всички свои задължения по ДДС в ЕС на едно място, от Еврокомисията предлагат и облекчения относно облагането с ДДС на онлайн продажбите, извършвани от стартиращи предприятия, микропредприятия и МСП. Опростени правила за ДДС предвиждат микропредприятията и стартиращите фирми да начисляват ДДС върху трансгранични продажби на стойност под 10 000 евро на национално равнище, а за малките и средни предприятия прагът ще е 100 000 евро. Според представителите на Комисията прилагането на предложените прагове може да започне още през 2018 г. за електронните услуги и до 2021 г. за стоките онлайн. Други улеснения ще позволят на най-малките предприятия да се ползват от познатите правила за ДДС на родната си страна, като например изискванията за фактуриране и водене на отчетност. Също така предприятията вече няма да бъдат одитирани от всяка държава членка, в която извършват продажби.

Сред мерките, предложени от ЕК, са и действия за предотвратяване на измами с ДДС от страни извън ЕС и по-конкретно - премахване на данъчното облекчение за малките пратки на стойност под 22 евро, внасяни в Евросъюза. По данни на Комисията годишно от ДДС се освобождават около 150 милиона такива пратки, което позволява масови измами и злоупотреби и сериозно накърнява интересите на европейските предприятия.

Освен изброените по-горе мерки, ЕК предлага и въвеждането на еднакви правила за данъчно облагане на електронни книги, електронни вестници и печатните им еквиваленти. Съгласно действащите в момента регламенти държавите членки могат да прилагат намалени или дори нулеви ДДС ставки за печатните издания, но за електронните са задължени да начисляват стандартен размер на ДДС. След одобрение новите правила ще позволят на страните от ЕС, без да ги задължават, да прилагат по-благоприятното данъчно третиране и за електронните книги и публикации.


Източник: ЕК