Данъчно-осигурителен календар

Данъчно-осигурителен календар - декември 2017 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на справки към различните институции до края на 2017 г., регламентирани в текстовете на съответнитите...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2017 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки през ноември 2017 г. са обобщени в данъчно-осигурителния календар по-долу.  Закон за данъците върху доходите на...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за октомври 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които съобразно изискванията на отделните нормативни актове трябва да бъдат декларирани и внесени...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2017

Сроковете за деклариране и плащане на данъци и осигуровки през месец септември 2017 г. и за подаване на данни и справки към съответните институции са обобщени в данъчно-осигурителния...

Данъчно-осигурителен календар - август 2017

В данъчно-осигурителния календар за август 2017 г. са обобщени сроковете, в които според разпоредбите на изброените по-долу нормативни актове трябва да бъдат декларирани и платени дължимите...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за юли 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите данъци и осигуровки и подадени справки към...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за юни 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които според регламентите на съответните нормативни актове трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите...

Данъчно-осигурителен календар - май 2017 г.

Сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите през месец май данъци и осигуровки и да бъдат подадени справки към съответните институции, са отбелязани в данъчно-...

Данъчно-осигурителен календар - април 2017 г.

В данъчно-осигурителния календар за април 2017 г. са обобщени регламентираните в нормативните актове срокове за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на...

Данъчно-осигурителен календар - март 2017 г.

В края на март изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации на фирмите и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2016 година. Физическите лица, които желаят да...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за февруари 2017 г., в който са отбелязани сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на съответните справки към...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2017 г.

Данъчно-осигурителен календар за м. януари 2017 г., съдържащ информация за сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внасени дължимите данъци и осигуровки и подадени справки към...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на справки към съответните инситуции до края на 2016 г. са систематизирани в данъчно-осигурителния календар за...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2016 г.

Данъчно-осигурителния календар за ноември 2016 г. предоставя полезна информация за регламентираните в нормативните актове срокове деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2016 г.

Сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и платени дължимите според законовите разпоредби данъци и осигуровки, са систематизирани и отбелязани в данъчно-осигурителния календар за...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2016 г.

Полезна систематизирана информация за данъчно-осигурителните задължения и сроковете, в които трябва да бъдат изпълнени те през месец септември е публикувана в по-долу и отбелязана в...

Данъчно-осигурителен календар - август 2016

Августовския данъчно-осигурителен календар, съдържащ полезна информация и сроковете за деклариране и внасяне на дължимите на данъци и осигуровки и подаване на различни видове справки към...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2016

Сроковете, в които трябва да бъдат подадени различните декларации и справки, както и да бъдат платени дължимите данъци и осигуровки през настоящия месец, са подредени в данъчно-...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2016 г.

Информация за сроковете, в които трябва да бъдат подадени декларции и справки и платени дължимите данъци и осигуровки за настоящия месец съгласно данъчното и осигурителното законодателство...

Данъчно-осигурителен календар - май 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на различни видове справки към съответните институции, регламентирани в нормативните актове, са систематизирани в ...

Данъчно-осигурителен календар - април 2016 г.

В данъчно-осигурителния календар за месец април 2016 г. са отбелязани сроковете за подаване на декларации и справки и внасяне на дължимите суми за данъци и осигуровки, регламентирани от...

Данъчно-осигурителен календар - март 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки през март 2016 г. са отбелязани в данъчно-осигурителния календар за месеца, публикуван по-долу: Закон за ДДС 14.03.2016 г. -...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2016 г.

Сроковете в данъчно-осигурителния календар за февруари, определени в съответните нормативни актове, са обобщени и отбелязани по-долу. Закон за ДДС 14.02.2016 г. (следващ работен ден: 15.02...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки за януари 2016 г., регламентирани от данъчното и осигурителното законодателство, са систематизирани по-долу: Закон за ДДС...

Страници