Данъчно-осигурителен календар

Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2018 г.

Сроковете за деклариране и внасяне да данъци и осиуровки и предоставяне на справки към съответните институции, които трябва да бъдат спазени през октомври, са обобщени в данъчно-...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2018 г.

Данъчно-осигурителния календар за септември 2018 г. обобщава сроквете, в които трябва през настоящия месец да бъдат декларирени и внесени определените в нормативни актове данъци и...

Данъчно-осигурителен календар - август 2018 г.

Сроковете през месец август, в които трябва да бъдат изпълнени предвидените в нормативната уредба данъчни и осигурителни задължения, са обобщени в календара по-долу: Закон за данъците върху...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2018 г.

Обобщение на сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите данъци и осигуровки и да бъдат подадени към институциите изискваните от нормативните актове справки, ще...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2018 г.

Какви срокове за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки трябва да бъдат спазени през месец юни? Обобщена информация ще намерите в данъчно-осигурителния календар по-долу:...

Данъчно-осигурителен календар - май 2018 г.

Обобщение на сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на справки през месец май 2018 г., регламенти в различните нормативни документи: Закон за данъците върху...

Данъчно-осигурителен календар - април 2018 г.

Данъчно-осигурителният календар по-долу е обобщение за сроковете през месец април 2018 г., в които трябва да бъдат изпълнени регламентираните в нормативните актове задължения на...

Данъчно-осигурителен календар - март 2018 г.

В данъчно-осигурителния календар за март 2018 г. са обобщени всички важни срокове за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки през настоящия месец. Маркирани са и датите, до...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2018 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на справки към институциите през месец февруари са обобщени в данъчно-осигурителния календар по-долу: Закон за данъците...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2018 г.

В първия за 2018 г. данъчно-осигурителен календар са обобщени сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите данъци и осигуровки и подадени справки към различните...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2017 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на справки към различните институции до края на 2017 г., регламентирани в текстовете на съответнитите...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2017 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки през ноември 2017 г. са обобщени в данъчно-осигурителния календар по-долу.  Закон за данъците върху доходите на...

Данъчно-осигурителен календар - октомври 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за октомври 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които съобразно изискванията на отделните нормативни актове трябва да бъдат декларирани и внесени...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2017

Сроковете за деклариране и плащане на данъци и осигуровки през месец септември 2017 г. и за подаване на данни и справки към съответните институции са обобщени в данъчно-осигурителния...

Данъчно-осигурителен календар - август 2017

В данъчно-осигурителния календар за август 2017 г. са обобщени сроковете, в които според разпоредбите на изброените по-долу нормативни актове трябва да бъдат декларирани и платени дължимите...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за юли 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите данъци и осигуровки и подадени справки към...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за юни 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които според регламентите на съответните нормативни актове трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите...

Данъчно-осигурителен календар - май 2017 г.

Сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите през месец май данъци и осигуровки и да бъдат подадени справки към съответните институции, са отбелязани в данъчно-...

Данъчно-осигурителен календар - април 2017 г.

В данъчно-осигурителния календар за април 2017 г. са обобщени регламентираните в нормативните актове срокове за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на...

Данъчно-осигурителен календар - март 2017 г.

В края на март изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации на фирмите и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2016 година. Физическите лица, които желаят да...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за февруари 2017 г., в който са отбелязани сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на съответните справки към...

Данъчно-осигурителен календар - януари 2017 г.

Данъчно-осигурителен календар за м. януари 2017 г., съдържащ информация за сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внасени дължимите данъци и осигуровки и подадени справки към...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на справки към съответните инситуции до края на 2016 г. са систематизирани в данъчно-осигурителния календар за...

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2016 г.

Данъчно-осигурителния календар за ноември 2016 г. предоставя полезна информация за регламентираните в нормативните актове срокове деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на...

Страници