Търговски регистър

Обединяването на Имотния и Търговския регистър влиза в сила от 27 юли 2020 г.

От днес, 27 юли, потребителите на Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел вече могат да достъпват пълните им функционалности само чрез ...

Единен портал обединява сайтовете на имотния и търговския регистър

От 9 юни на адрес http://portal.registryagency.bg е достъпен новият единен портал, обединяващ сайтовете на Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с...

Агенция по вписванията със спешни мерки срещу забавената обработка на заявления в ТР

Част от служителите в Агенция по вписванията ще работят допълнително, за да успеят да обработят подадените заявления в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел...

Проект за промените в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Министерство на правосъдието предложи за обществено обсъждане проект за промени в Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър....

Нови функционалности в системата на Търговския регистър от днес

От днес, 13 ноември, в системата на Търговския регистър са активни нови функционалности, съобщават от Агенция по вписванията. Те са в в изпълнение на приетия през юли тази година Закон за...

Как да се възползваме от предоставяната безплатно от 1 януари услуга на Агенция по вписванията за SMS известяване

От началото на 2015 година клиентите на Агенция по вписванията могат да се възползват безплатно от услугите  „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския...

Достъпът до всички данни в Търговския регистър ще струва 100 лв. от 1януари 2015 г.

Таксата за достъп да пълната база данни на Търговския регистър ще бъде 100 лв. вместо досегашните 30 000 лв. Изменението в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията...

Агенцията по вписванията ще защитава документи с холограмен стикер от 1 януари 2015 г.

За да бъдат ограничени възможностите за манипулиране и фалшифициране на някои от документите, издавани от Агенция по вписванията, от 1 януари 2015 г. ще бъдат поставяни холограмни стикери с...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър - 07.07.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър Дата на постъпване: 07.07.2014 г.  Вносители: Министерски съвет М  О  Т  И  В  И към проекта на...

Агенцията по вписванията ще предоставя свободен и безплатен достъп до Търговския регистър на граждани в ЕС

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. По-долу са представени мотивите към проекта на Закон за...