КСО

Проект за промени в КСО

Министрество на труда и социалната политика предложи за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които в нормативния акт се транспонират изискванията на...

В становище на НАП са обобщени промените в осигурителното законодателство за 2017 г.

Приходната агенция публикува в интернет страницата си становище относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания...

Дължими осигуровки при незаконно уволнение

Казусът разглежда дължимите осигуровки  при уволнение на служител, признато за незаконно. Въпрос: Уволнение на служител в бюджетна организация е признато за незаконно. На каква база се...

И АИКБ отправи критики към предложенията за промени в пенсионноосигурителната система

Укриване и „спестяване“ на осигурителни вноски можем да очакваме ако бъдат приети предлаганите от МФ променив Кодекса за социално осигуряване, касаещи пенсионноосигурителната система и...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване за 2016 г.

Промените в осигурителното законодателство, влизащи в сила от началото на 2016 г., са обобщени в публикацията на НАП, резюме на новостите за настоящата година в областта на данъчното...

промени в Наредба № Н-8

В ДВ, бр. 2 от 08. 01. 2015 г. са обнародвани промени в Наредба № Н-8, в сила от 01. 01. 2016 г. Измененията са във връзка със синхронизирането на нормативния документ с новостите в...

НОИ: Нови образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии

Във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, НОИ публикува две нови заявления, свързани с...

Кодекса за социално осигуряване - ДВ, брой 61 от 11.08.2015 г.

В Държавен вестник е обнародван приетият в края на юли Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.  Обобщеният законопроект за изменение на КСО беше внесен в НС на 8...

Готов е общ законопроект за промените в Кодекса за социално осигуряване

След като на 2 юли депутатите гласуваха на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионната реформа в България, вчера в НС е внесен и общ проект за изменение...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Дата на постъпване: 28.05.2015 г. Вносители: МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ,...

Законопроект за изменение и допълнение на КСО регламентира промените в пенсионната система

Промените в пенсионния модел вече са фиксирани в законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен вчера от името на Министерски съвет.   В мотивите е...

Дискусиите за пенсионната реформа продължават днес при социалния министър Ивайло Калфин

Втората среща за дискусии, свързани с предстоящата пенсионна реформа, ще бъде проведена днес, 27 януари. Серията от консултации, свързана с предложенията за промени в пенсионната система, е...

Самоосигуряващите се лица променят вида на осигуряването си до края на януари

Срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, е до края на януари на съответната календарна година.  В течение на годината видът на осигуряването не...

Становище на НАП по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г.

В сайта на НАП е публикувано Становище № 20-00-6 от 09.01.2015 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и НЗОК за 2015 г. и изменения и допълнения в КСО, влизащи в...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - 14.11.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Дата на постъпване: 14.11.2014 г. Вносители: МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ,...