ЗДДС

 ДДС при доставки от и до Обединеното кралство след 1 януари 2021 г. са обнародвани в ДВ, бр.107/18.12.2020

В бр.107/18.12.2020 г.  на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, с който освен нулева данъчна ставка за доставките на ваксините срещу коронавирус и на...

Правителството одобри предложения в ЗИД

Законопроектът за изменение и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност, който беше публикуван за обществено обсъждане в средата на септември, получи одобрението на МС и...

Проект за промени в ЗДДС

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, с който в българското законодателство да се транспонират...

НАП разяснява в становище прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

НАП публикува становище, в което разяснява прилагането на новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС.  Съгласно разпоредбата от 01.01.2020 г. при “последователното извършване на еднородна дейност в...

Как ЗДДС третира имотите, отдавани под наем и рекламирани чрез чуждестранни платформи

С промяна на проектозакона за бюджета за 2020 г. се предлага изменение в Закона за туризма. С него се въвежда категоризация за имотите, отдавани под наем чрез електронни платформи като...

Намаление на ДДС за някои храни и лекарства предвижда проект за промени в ЗДДС

Проект за промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесен за гласуване в НС днес, 5 юни 2019 г., предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка от 20% на 9% за лекарства,...

Промени в данъчни закони в ЗИД

Промени в Закона за банковата несъстоятелност са обнародвани в бр. 33/19.04.2019 г. на Държавен вестник. Последната версия на приетия нормативен акт обединява два законопроекта, внесени в...

Справки-декларации по ДДС се подават само по електронен път

От приходната агенция напомнят за няколко ключови промени в ЗДДС в сила от 1 януари 2018 г., сред които е задължителното подаване на месечните справки-декларации по ДДС само по електронен...

Промени в Кодекса на труда са обнародвани в ДВ

Промените в Кодекса на труда, регламентиращи мерки срещу неизплащането на дължими трудови възнаграждения и обезщетения от страна на некоректни работодатели, са обнародвани в Държавен...

Обнародвани са промените в ЗДДС

В бр. 97 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от депутатите в НС на 22 ноември 2017 г. Пълният текст на...

Промени в ЗДДС за 2018 г.

Понастоящем в Народното събрание се разглежда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност внесен от Министерския съвет. На 08.11.2017 той беше приет...

проект промени

Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност. Целта на законодателната инициатива е прецизиране на...

Проект за промени в ЗДДС

Законопроект за промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесен в НС на 21 ноември, предлага да бъде значително облекчен режимът за предоставяне на обезпечение при доставки на...

НАП разяснява на търговците на течни горива реда за предоставяне на дължимите обезпечения по чл. 176в, ал.1 от ЗДДС

От НАП напомят на доставчиците на течни горива, че продължават да приемат задължителните обезпечения, въведени с новите разпоредби в Закона за данък върху добавената стойност. Освен, че...

Как ще се предоставя, освобождава и усвоява обезпечение по чл. 176в от ЗДДС при доставки на течни горива

След като влязоха в сила промените в Закона за данък върху добавената стойност, въвеждащи изискване към търговците на течни горива при определени условия да внасят в НАП обезпечение в пари...

Проектът за допълнение на правилника за прилагане на ЗДДС е готов

Финансовото министерство е готово с регламентацията на реда за предоставяне, регистрация и освобождаване на обезпечението, което търговците на течни горива ще трябва да внасят в НАП според...

НАП: Продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Приходната агенция публикува становище, в което уточнява, че продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по чл.9, ал.1 от ЗДДС, а не като доставка на...

Одобрени са мерките срещу кражбите на фирми, заложени в проекта за промени на Търговския закон

Мерките за ограничаване на кражбите на фирми, заложени в проект за промени на Търговския закон, получиха одобрението на правителството и ще бъдат предложени за приемане от НС.  Предложенито...

НАП публикува Наръчник по ДДС за 2016 г.

Наръчникът по ДДС, актуализиран с промените в ЗДДС и Правилника за прилаганете на Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г., е публикуван в интернет страницата на приходната...

АИКБ, АССП и ИДЕС с конкретни предложения и коментари по указанията за прилагане на „данък уикенд“

Бизнес и счетоводни организации официално адресираха до управляващите конкретни предложения за промени в указанието на НАП относно данъчното третиране на използването на стоки и услуги за...

Правилника за прилагане на ЗДДС

Промените в обнародвания в бр.8 на Държавен вестник Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност са във връзка с измененията...

НАП публикува три становища по Закона за данък върху добавената стойност

В първия работен ден на 2016-та от приходната агенция публикуваха в интерент страницата си три становища относно прилагането на текстове от Закона за данък върху добавената стойност....

Утежнение или облекчение са последните промени в ЗДДС, касаещи „данък уикенд“

В края на 2015 г. се вдигна твърде много шум за т.нар. „данък уикенд“.  Депутатите се обединиха около становището, че този данък значително натоварва и утежнява бизнеса и се отрекоха от...

Проект за промяна в ЗДДС предвижда облекчение в режима за съхранение на горива за земеделски производители

С внесения вчера в НС проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се предлага разпоредбите на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС да не важат за лице – получател по...

Страници