НАП

Ново в сайта на НАП - справка за търговски обекти, подлежащи на запечатване

Нова рубрика в интернет страницата на приходната агенция предоставя възможност от началото на 2018 г. да бъде направена справка за подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното...

Обновяване №3 за 2018 г. на програмния продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

В края на януари в интернет страницата на приходната агенция е публикувано третото за 2018 г. обновяване на програмния продукт за генериране на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр...

Обновяване № 1 за 2018 г. на програмен продукт „Дневници по ЗДДС”

От НАП информират за обновяване на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. Първата за 2018 г. актуализация е публикувана в...

Нови е-услуги предлага НАП

От приходната агенция информират за стартирането на две нови електронни услуги.  Едната е предназначена за производители и вносители на електронни системи с фискална памет, които съгласно...

НАП актуализира програмния продукт "Трудови договори"

НАП публикува първата за тази година актуализация на ПП "Трудови договори".  Новата версия включва актуалната номенклатура "Национална класификация на професиите и длъжностите", в сила от...

НАП актуализира платформата си за електронно подписване на документи и файлове

От днес, 28 ноември 2017 г., платформата на НАП за електронно подписване на документи и файлове е актуализирана. От приходната агенция уточняват, че целта на обновяването е безпроблемната...

НАП публикува становище относно ползване на данъчни облекчения

Приходната агенция публикува в интернет страницата си становище относно изискването за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на данъчни облекчения....

Стартира втори сезон на лотарията на НАП с касови бележки

Приходната агенция официално стартира втория сезон на лотарията с касови бележки. От НАП обявиха, че в новото издание на играта вече участват 16 000 фискални бона. Наградите, които...

Удостоверенията за местно лице за данъчни цели се издават в офисите на НАП

НАП напомни на клиентите си, че в офисите на приходната агенция се издават удостоверенията за местно лице за данъчни цели, включително и когато е необходимо удостоверяване върху формуляр на...

Наръчникът по ДДС за 2017 г. е публикуван в сайта на НАП

Актуализираният за 2017 г. наръчник по ДДС, в който са отразени промените в Закона за данък върху добавената стойност, е публикуван в интернет страницата на приходната агенция. От НАП...

Становище на НАП относно прилагането на разпоредбите за регистрация по ЗДДС за неперсонифицирано дружество, създадено с договор, сключен под отлагателно условие

НАП публикува становище относно прилагането на на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие....

Данъчно-осигурителна информация ще бъде предоставяна от НАП и по телефона срещу ПИК

От приходната агенция съобщават, че с последните промени в ДОПК се създава възможност гражданите и фирмите с ПИК да получават информация за своите данъчни и осигурителни задължения и по...

НАП публикува наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г.

Наръчникът за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г. е публикуван днес в интернет страницата на приходната агенция. Документът предоставя обобщена информация относно...

Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2017 г. е публикуван в сайта на НАП

Актуализираният вариант на наръчника по корпоративно подоходно облагане с отразени промените в ЗКПО за 2017 г. е публикуван в интернет страницата на приходната агенция, в рубриката ...

Ново попълнение в портала за Е-услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис

Информация за фактури, издадени и включени в дневниците за продажби за определен данъчен период от регистрираните по ЗДДС лица, ще е достъпна онлайн чрез новата електронна услуга на НАП „...

НАП обяви старта на летните проверки в морските курорти

Данъчните стартират традиционните си летни проверки в разгара на туристическия сезон по Черноморието. От НАП обявиха началото на контролната кампания, в която ще се включат също и органите...

НАП с нова е-услуга за връчване на документи

Актове за прихващане и възстановяване на данъци, запорни съобщения и други документи ще могат да бъдат връчвани по електронен път, информират от НАП. Това е възможно чрез новата е-услуга в...

Обновяване № 3 за 2017 г. на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

НАП публикува актуализация на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2017 г. Обновената версия е третата по ред и в нея...

Нова е-услуга на НАП предоставя справка за изплатените извънтрудови доходи на физическите лица

От днес, 20 юни 2017 г., физическите лица ще могат да получат по електронен път справка за изплатените им доходи, различни от трудовите. Новата е-услуга на НАП „Справка за изплатени доходи...

Обновяване №4 за 2017 г. на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец №1, №3 и №6

Актуализирана версия на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец №1, образец №3 и образец №6 е публикувана в интернет страницата на приходната агенция....

Удостоверения за дължими данъци ще се предоставят по служебен път на банки, нотариуси и общини

Банките, нотариусите и общинските власти ще могат да получат автоматично чрез системата за електронни услуги на НАП изискваните от тях удостоверения за дължими данъци, информират от...

НАП публикува Наръчник по ДОПК за 2017 г.

Приходната агенция публикува в интернет страницата си Наръчник по ДОПК за 2017 г. Ръководството е разделено в две части, които е са достъпни за потребителите в рубрикате Законодателство »...

Наръчникът на НАП по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС е актуализиран за 2017 г.

Приходната агенция публикува актуализираният Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя...

Обновен е програмният продукт на НАП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

В интернет страницата на НАП е публикувано второто за 2017 г. обновяване на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.  Във...

Страници