НАП

НАП публикува разяснения по прилагането на новата Наредба Н-13

В първия брой на Държавен вестник за 2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13, с която се регламентира декларирането на данни от осигурителите (и самоосигурявящите се лица) за осигурените лица...

НАП публикува клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6

Два обновени програмни продукта са публикувани в интернет страницата на приходната агенция - ПП „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица и ПП за обхващане на данни...

НАП публикува разяснения по прилагането на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС

В становище 20-00-8/10.01.2020г. НАП разяснява разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2020 г. по отношение на условието за...

Прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г. - становище на НАП

Становище на приходната агенция по прилагането на осигурителното законодателство за 2020 г. е публикувано в рубриката Осигуряване » Становища, указания, инструкции. В документа са посочени...

Данъчна кампания 2020 започва на 10 януари

От приходната агенция информират, че годишното приключване за 2019г. и превключване работата на информационните системи за 2020 г. ще е в периода от 01.01. до 09.01.2020 г. В тази връзка...

Структура и формат на файл и ред за подаване на данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ - НАП, 18.12.2019 г.

Приходната агенция публикува два документа, касаещи електронното подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения, отнасящи се...

Нов образец на Справката за изплатени доходи на физическа лица по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ

От НАП информират за наличие на нов образец на Справката за изплатени доходи на физическа лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.  Справката се подава по електронен път от предприятия и от...

НАП: Публикувани са нови документи и образци за службни бележки по ЗДДФЛ

От приходната агенция уведомяват за наличие на актуализирани формуляри - нови образци на служебни бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица. Обновените...

НАП презентира в поредица от семинари изискванията на Наредба Н-18 към софтуерите за продажби и касови апарати

В поредица от семинари, организирани от приходната агенция в Бургас, Варна, Пловдив и Велико Търново, експерти от ведомството разясняват на заинтересованите лица - представители на бизнеса...

Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно разпоредбите на ЗДДС - отговор на НАП

Предоставянето на различни видове бонуси на търговците на дребно за реализиран оборот е редовно използван "стимул" от страна на доставчиците. Как да бъдат третирани тези поощрения от гледна...

Актуализирана е рубриката "Касови апарати, електронни търговци, СУПТО" в сайта на НАП

От приходната агенция информират за нови документи, добавени в рубриката „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“ в интернет страницата на НАП.  Актуализираните към 02.09.2019 г. ...

Вече може да се направи справка относно вида на разпространените лични данни при атаката срещу системата на НАП през юли

Приложението, позволяващо на засегнатите при хакерската атака през юли лица да проверят какви точно лични данни са били неправомерно разпространени за тях, вече работи, информират от НАП. ...

НАП ще обжалва санкцията на КЗЛД от 5,1 млн. лв. за допуснатото разпространение на лични данни

Приходната агенция е оспорила в предвидения от закона 3-дневен срок акта за установено административно нарушение, резултат от производството във връзка с хакерската атака срещу сървърите на...

Неоторизираният достъп до базата с данни на НАП и последиците от него - отговори на НАП на най-често задаваните въпроси

След като на 16.07.2019 г. беше съобщено за  неправомерно осъществяване на достъп до около 3% от базата данни на НАП, като при това изтичането на чувствителна лична информация за около 4...

Напомняне от НАП относно поредността на погасяване на задължения

От приходната агенция напомнят за разпоредбите на чл.169, ал.5  от ДОПК, съгласно които с постъпилите плащания ще бъде погасено задължението за данъци или осигурителни вноски, срокът за...

НАП разяснява в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува становище, в което обобщава новите моменти в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от...

НАП публикува становище на тема Осигуряване 2019

Приходната агенция публикува становище във връзка с новостите в осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2019 г.  В документа е предоставено обобщение на промените при...

Годишно приключване в НАП от 1 до 10 януари 2019 г.

От приходната агенция информират за някои промени в организацията на работа във връзка с годишно приключване за 2018г. и настройване на информационните системи за 2019 г. от 1 до 10 януари...

НАП с две нови е-услуги за производители и разпространители на софтуер за управление на продажбите в търговски обект

Приходната агенция допълва списъка с електронни услуги с две нови, предназначени за производители и разпространители на софтуер за управление на продажбите в търговски обект.  От 1 декември...

8 нови електронни услуги са достъпни за клиентите на НАП

Списъкът с е-услуги, предоставяни от НАП, се увеличава с осем нови, достъпни от 15 октомври 2018 г. в портала на приходната агенция. Част от тях са използваеми и с персонален...

НАП: Ще бъдат променени банковите сметки на 10 от структурите на агенцията

От НАП информират за предстояща промяна в банковите сметки на офисите си в град София, включително регистрираните в „Средни данъкоплатци и осигурители“, както и офисите  София-област,...

НАП публикува становище-анализ на промените в чл.19 на ДОПК относно отговорността на трето лице за непогасени данъчни и осигурителни задължения

Приходната агенция публикува подробен коментар относно разпоредбите на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, регламентиращи отговорността на трето лице за непогасени данъчни и...

Нова е-услуга на НАП за подаване на декларация по чл. 219 от ЗКПО

Нова електронна услуга е достъпна в портала за е-услуги на НАП от днес, 13 март 2018 г. Тя е предназначена за клиентите на приходната агенция, които подават декларацията по чл. 219 от ЗКПО...

НАП разяснява в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува в интернет страницата си Становище 20-00-27 от 06.02.2018 относно промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване...

Страници