законопроекти

Ограничения за данъчни облекчения - държавна помощ предвиждат приетите на второ четене промени в ЗКПО

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. След консултация с Европейската комисия първоначалната схема за държавна помощ е...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 20.02.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 20.02.2015 г. Вносители: МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, ДИАНА...

АССП за предложените промени в Закона за адвокатурата

Официална позиция на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия относно внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е приета ...

Промени в Кодекса на труда ще подпомагат дейността на микропредприятията и малките фирми

С внесения днес от представители на ПГ "БСП лява България" законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда са предложени мерки, целящи облекчаване на условията за дейност на...

Проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър - 22.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър Дата на постъпване: 22.12.2014 г. Вносители: Министерски съвет Законопоректът за изменение и...

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките - 18.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за гарантиране на влоговете в банките Дата на постъпване: 18.12.2014 г. Вносители: Министерски съвет В мотивите към проекта на Закон за гарантиране на...

Европейската централна банка с препоръки към проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

На 9 декември ЕЦБ представи своето становище относно проекта за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. В него са отправени и редица забележки във връзка с нарушаване на...

Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. Дата на постъпване: 01.12.2014 г. Вносители: Министерски съвет Одобреният от Министерски съвет...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 29.10.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Дата на постъпване: 29.10.2014 г. Вносители: МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЯНАКИ...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Дата на постъпване: 19.11.2014 г. Вносители: МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ...

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 19.11.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Дата на постъпване: 19.11.2014 г. Вносители: ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, ДАНАИЛ...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - 14.11.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Дата на постъпване: 14.11.2014 г. Вносители: МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ,...

Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките - 12.11.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките Дата на постъпване: 12.11.2014 г. Вносители: МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ,...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 11.11.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Дата на постъпване: 11.11.2014 г. Вносители: Министерски съвет М О Т И В И към...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти - 23.07.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Дата на постъпване: 23.07.2014 г. Вносители: Министерски съвет   М  О  Т  И  В  И...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките Дата на постъпване: 30.07.2014 г. Вносители: ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, БОРИС ЦВЕТКОВ...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър - 07.07.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър Дата на постъпване: 07.07.2014 г.  Вносители: Министерски съвет М  О  Т  И  В  И към проекта на...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 02.07.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Дата на постъпване: 02.07.2014 г.  Вносители: ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ   М  О  Т  И  В...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 30.06.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 30.06.2014 г. Вносители: ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ   М  О  Т  И  В...

Законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители - 25.06.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители Дата на постъпване: 25.06.2014 г. Вносители: ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ, РУМЕН ВАСИЛЕВ...

Фирмите за бързи заеми да имат поне 1 млн. лв. собствен капитал, за да получат лиценз

Проектът за Закон за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители е внесен за разглеждане в парламента от депутатите Румен Гечев (БСП) и Йордан Цонев (ДПС).  В...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - 25.06.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права - 14.05.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права Дата на постъпване: 14.05.2014 г.  Вносители: Министерски съвет Разпределение...

Страници